Start Personlig Assistans Hembesök Råd & Stöd Kontakt
Vi finns till hands när du behöver råd och stöd både när det gäller vardagsproblem och juridiska frågor.
  Råd & Stöd
Personlig assistans utförs med brukarens behov och
önskemål i fokus. Vårt arbete innebär att vi följer brukaren
i hans eller hennes vardag med allt som hör därtill.
Det kan röra sig om att assistera vid hemmets alla sysslor, vara med på jobbet, vid fritidsaktiviteter eller vid resor.

Vi ställer stora krav på oss själva att vi är lyhörda, flexibla och har god empatisk förmåga. Det är till oss du ska kunna vända dig till när du behöver råd och stöd.