Start Personlig Assistans Hembesök Råd & Stöd Kontakt
Alla människor har rätt till ett bra liv. Alla människor har egna behov, önskningar, intressen, viljor och drömmar.
  Hembesök
I våra hembesökstjänster ingår all hjälp med ansökningar,
utredningar, kontakter och allt som krävs för att få beviljat
assistansersättning.

Det är kommunen där du bor eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Det är ditt behov som avgör om du har rätt till hjälpen. Det är ditt behov som avgör vem du ska vända dig till.
Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen man ska vända sig till med ansökan. Är det fler timmar vänder man sig till Försäkringskassan.