Start Personlig Assistans Hembesök Råd & Stöd Kontakt
Varje relation mellan assistent och brukare är unik.

Våra välutbildade assistenter kan erbjuda personlig assistans för en förbättrad livskvalitet.
  Personlig Assistans
Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte
själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans.

Det innebär att du har personliga assistenter som hjälper dig under hela eller delar av dagen. Assistansen ska utformas efter dina behov och önskemål, och syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på dina egna villkor.